Marketingové poradenství

Marketing  – Jde o proces zaměřený na uspokojování potřeb zákazníka.

Marketing  je zjištění potřeb a přání zákazníka ze strany firmy.

Na základě zjištěných skutečností  se přijmou taková opatření, jejichž cílem je nabídnout zákazníkovi výrobky a služby s co největší přidanou hodnotou, ve správný čas, v ideálním místě a za vhodnou cenu.

Marketing je chápán jako proces zaměřený na zákazníka, který prostupuje všemi činnostmi firmy od zajištění zdrojů, přes logistiku, výrobu, skladování až po prodej a zajištění poprodejního servisu.

Historie marketingu – vzniklv USA  ve druhé polovině 20. století

Marketing orientovaný na výrobu

Marketing orientovaný na výrobu fungoval v období, kdy poptávka převyšovala nabídku. Jelikož docházelo ke snaze o maximalizaci obratu a zisku, zabývaly se firmy problematikou, jak vyrobit co nejvíce zboží s minimálními náklady.

Marketing orientovaný na prodej

Marketing orientovaný na prodej existuje od konce Velké hospodářské krize. V tomto období se pozornost marketingu přesunula do reklamy, protože na trhu začal vznikat nadbytek zboží. Dochází k jejichž cílem bylo přizpůsobit výrobu tomu co zákazník požaduje.

Od konce druhé světové války hovoříme o tzv. absolutním marketingu, což znamená, že se prakticky všichni zaměstnanci firem mají podřídit přání zákazníka.

Základní stavební kámen každé firmy je marketingová strategie – (je totiž jedno, jestli prodávate či vyrábíte kvalitní nebo levné výrobky –  každé zboží  má své zákazníky, nicméně s jinými požadavky…)

Co nabízíme

 • Vytvoření kompletní marketingové strategie
 • Analýza činnosti firmy
 • Průzkum trhu, včetně vyhodnocení a doporučení
 • Tvorba katlaogů, prospektů, vizitek  atd.
 • Tvorba informačních i produktových materiálů (vizitky, prospekty, katalogy atd)
 • Tvorba prezentací
 • Asistence při nastavení nových procesů
 • Prezentace produktů na veletrzích
 • Grafika, návrhy atd.
 • Služby na míru dle konkrétních požadavků klienta
 • Dotační program marketing

Naše vize

Citát zakladatele firmy APPLE Steve Jobse přesně vystihuje naší vizi…

„The only way to do great work is to love what you do…“
Jediná cesta, jak dělat dobře práci, je milovat to, co děláš…