AGRA pojišťovna

 

Jsme, abychom sloužili zemědělcům…

 

 • Orná půda
 • AGRAR Basis
 • AGRAR Paušál
 • AGRAR Univerzál
 • AGRAR ASZ – Pojisti se sám!
 • Univerzál cukrová řepa
 • Univerzál mák
 • Ovoce
 • Vinná réva
 • Chmel
 • Hospodářská zvířata

agra-pojistovna-1Specializujeme se výhradně na zemědělská pojištění. Nabízíme pojištění plodin proti široké paletě rizik, které jsou spojené s nepřízní počasí a rovněž pojištění hospodářských zvířat. Ať pěstujete plodiny na orné půdě, vinnou révu, ovoce nebo chmel, vždy obdržíte nabídku s co nejvýhodnějšími podmínkami. Pěstitelům cukrové řepy a máku nabízíme speciální pojistky s krytím rizik, jako krupobití, požár, mráz, zaplavení, naplavení zeminy, poškození škůdci či větrem. Pojištění zvířat se vztahuje na škody spojené s výskytem nebezpečných nákaz a škody vzniklé v důsledku živelních událostí. Mezi další pojistitelná rizika patří jiná hromadná onemocnění, akutní otrava či jednotlivé škody na plemenných zvířatech.

agra-pojistovna-2Svou činnost zahájila Agra pojištovna v říjnu 2006. Za uplynulé období obsadila důležité místo na českém trhu.  Přestože začala své služby nabízet řada nových pojišťoven, Agra svou silnou pozici obhájila. V současné době využívá jejích služeb pojištění plodin a zvířat více než tisícovka klientů. Vedle České republiky se také od roku 2008 daří pojišťovně na Slovensku. V roce 2009 vstoupila společnost na maďarský trh, v roce 2013 také do Slovinska a Rumunska.

 

Cílem a vizitkou naší společnosti jsou zajímavé produkty pojištění,
profesionální způsob likvidace škod, velmi rychlé vyplácení pojistného plnění
a partnerský, nebyrokratický přístup.

Naše specializace nedovoluje přelít případný pozitivní výsledek našeho hospodaření do jiných pojistných odvětví – pojišťujeme výhradně zemědělství.

Rezervní fondy naší pojišťovny byly za dobu její existence naplněny na zákonem předepsanou úroveň.

Zajistné smlouvy sjednané s renomovanými evropskými zajistiteli znásobují naši finanční sílu.

Správní náklady naší pojišťovny zůstávají nadále velmi nízké. Nemáme vlastní obchodní službu a využíváme služeb makléřů a našich přímých i nepřímých zakladatelů- pojišťoven ČPP a UNIQA.

Likvidaci škod provádějí sami zemědělci – námi zaškolení externisté. Umějí se dokonale vcítit do role svého, nepřízní počasí postiženého, kolegy. I jejich využití přináší – ve srovnání se stálou likvidační službou – velké úspory nákladů.

agra-pojistovna-3Agra pojišťovna je organizační složka rakouské pojišťovny Die Österreichische Hagelversicherung VVaG, která již více než šedesát let poskytuje své služby rakouským zemědělcům. Její právní formou je vzájemnostní pojišťovací spolek, neklade tedy důraz na maximalizaci zisku, ale na spolehlivou a trvalou službu zemědělcům. V Rakousku má pojištěno více než 85 % zemědělské půdy.

logo-agra